Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til alle som bor og eller oppholder seg i kommunen og fyller vilkår for nødvendig helsehjelp.

Hjemmesykepleien kan bistå med hjelp til personlig hygiene, behandling, veiledning, opplæring og omsorg ved forskjellige behov. Målet med hjemmesykepleie er å opprettholde livskvalitet slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i hjemmet.

 

Kartlegging skjer på følgende måte:

  • Funksjonsevne - i hvor stor grad utføres en aktivitet med eller uten spesiell tilrettelegging
  • Helse - tar for seg syn, hørsel og diagnose
  • Nettverk - bor alene eller sammen med andre, kontakt med folk i nærmiljøet, og om tilgang på hjelp fra andre
  • Bolig - om boligen er funksjonell i forhold til funksjonssvikt
  • Tjenester som allerede mottas vurderes opp mot eventuelle nye behov/utvidet hjelp

 

Ditt hjem er også din hjelpers arbeidsplass.

Dette innebærer blant annet:

  • Utelys
  • Snøbrøyting
  • Strøing
  • Lufting av bolig der det røykes inne
  • Husdyr holdes adskilt på eget rom

 

Tjenesten er gratis.

 

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a
Lov om helsetjenesten i kommunene §3-1
Lov om Arbeidsmiljø

Kontakt

Tone Anette Hansen
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester
E-post
Maren Dyrvik
Driftskoordinator hjemmetjenesten
E-post
Telefon 48 13 65 84
Brit Bakken
Virksomhetsleder PLO
E-post

Adresse

Telefon dagtid

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01

 

Hjemmesykepleien

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda