Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til alle som bor og eller oppholder seg i kommunen og fyller vilkår for nødvendig helsehjelp.

Hjemmesykepleien kan bistå med hjelp til personlig hygiene, behandling, veiledning, opplæring og omsorg ved forskjellige behov. Målet med hjemmesykepleie er å opprettholde livskvalitet slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i hjemmet.

 

Kartlegging skjer på følgende måte:

  • Funksjonsevne - i hvor stor grad utføres en aktivitet med eller uten spesiell tilrettelegging
  • Helse - tar for seg syn, hørsel og diagnose
  • Nettverk - bor alene eller sammen med andre, kontakt med folk i nærmiljøet, og om tilgang på hjelp fra andre
  • Bolig - om boligen er funksjonell i forhold til funksjonssvikt
  • Tjenester som allerede mottas vurderes opp mot eventuelle nye behov/utvidet hjelp

 

Ditt hjem er også din hjelpers arbeidsplass.

Dette innebærer blant annet:

  • Utelys
  • Snøbrøyting
  • Strøing
  • Lufting av bolig der det røykes inne
  • Husdyr holdes adskilt på eget rom

 

Tjenesten er gratis.

 

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a
Lov om helsetjenesten i kommunene §3-1
Lov om Arbeidsmiljø

Kontakt

Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder PLO
E-post
Siv Anita Fillingsnes
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 72 46 36 43
Maren Dyrvik
Driftskoordinator hjemmetjenesten
E-post
Telefon 72 46 36 44
Mobil 909 53 603

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart