Omsorgslønn

Omsorgslønn skal bidra til at innbyggerne i Frøya kommune kan bo hjemme så lenge som mulig. Den skal gi økonomisk støtte til familiebasert omsorg til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgslønn er ikke en rettighet, men innvilges i særlige tilfeller til omsorgspersoner som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Hjemmebaserte tjenester og avlastning er tjenester som vurderes parallelt. Når omsorgslønn vurderes, tas det utgangspunkt i hva som er belastende i forhold til den daglige omsorgen.

  • Å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsyteren å utføre hjelpen.

 

  • Ved å yte omsorgslønn kan den som trenger hjelp fra omsorgsperson kunne bo hjemme uten å motta andre kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda