Praktisk bistand og opplæring

Kommunen skal gi praktisk bistand og opplæring i egen bolig slik at du kan mestre store deler av dagliglivets gjøremål selv.

Med hjelp og støtte fra tjenesten opprettholder eller gjenvinner du størst mulig grad av egenmestring ved bruk av egne ressurser gjennom veiledning og tilrettelegging.

Hvem kan få tjenesten:

  • Personer som er bosatt/har tilhørighet i Frøya kommune, og som har et særlig hjelpebehov for eksempel på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemming.
  • Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig assistanse for å greie daglige gjøremål, kan få tilbud om tjenesten praktisk bistand og opplæring.
  • Personer som har behov for hjelp til å ivareta egen helse.
  • Personer som har behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sosialt nettverk og sosiale aktiviteter.
     

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda