Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Hukommelsesteam Frøya kommune

Hukommelsesteamet består av demenskoordinator (sykepleier), lege og hjelpepleier med videreutdanning.

Hukommelsesteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning ifra lege/forvaltningskontor.

 

Mål for hukommelsesteamet

  • Bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
  • Kartlegge og utrede ved mistanke om kognitiv svikt.
  • Sikre riktig tjenestenivå til brukerne.
  • Være en instans hvor brukere og pårørende kan henvende seg og få hjelp.
  • Gi informasjon om dagtilbud/avlastning og støtteordninger i kommunen.

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post
Mobil 90 12 03 91

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart