Hukommelsesteam Frøya kommune

Hukommelsesteamet består av demenskoordinator (sykepleier), lege og hjelpepleier med videreutdanning.

Hukommelsesteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning ifra lege/forvaltningskontor.

 

Mål for hukommelsesteamet

  • Bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
  • Kartlegge og utrede ved mistanke om kognitiv svikt.
  • Sikre riktig tjenestenivå til brukerne.
  • Være en instans hvor brukere og pårørende kan henvende seg og få hjelp.
  • Gi informasjon om dagtilbud/avlastning og støtteordninger i kommunen.

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post

Adresse

Telefon dagtid

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01

 

Hjemmesykepleien

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda