Hukommelsesteam Frøya kommune

Hukommelsesteamet består av demenskoordinator (sykepleier), lege og hjelpepleier med videreutdanning.

Hukommelsesteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning ifra lege/forvaltningskontor.

Mål for hukommelsesteamet

  • Bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
  • Kartlegge og utrede ved mistanke om kognitiv svikt.
  • Sikre riktig tjenestenivå til brukerne.
  • Være en instans hvor brukere og pårørende kan henvende seg og få hjelp.
  • Gi informasjon om dagtilbud/avlastning og støtteordninger i kommunen.

Tjenesten er gratis.

Demensvennlig samfunn

Frøya kommune signerte 29.09.16 samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse for å jobbe for et mer demensvennlig samfunn. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Hva er et demensvennlig samfunn?

Demensvennlig samfunn er et ledd i at mennesker som er rammet av demens skal bli møtt med økt kunnskap, respekt og forståelse. Spesielt mennesker som jobber i servicenæringen og transportnæringen skal bli kurset slik at mennesker som er rammet av demens kan fortsette å bli inkludert i samfunnet og ha sosial deltagelse, med en hjelpende hånd.

Kontakt

Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post

Adresse

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda