Kreftressurs

Kreftressursen i Frøya Kommune kan yte hjelp til deg som har fått en kreftdiagnose, og bistå pårørende som har behov for samtaler.

Vi kan tilby hjemmebesøk, kartlegging, oppfølging, og koordinering av ulike tjenester.

Kommunen sin kreftressurs jobber tett opp mot regional kreftkoordinator for Orkdalsregionen.

Dager som er avsatt til kreftomsorg varierer fra uke til uke. Kontakt kan formidles via hjemmetjenesten sin telefon.

Det er utarbeidet en egen brosjyre for kreftomsorgen i Frøya Kommune.

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Malin Lervik
Lokal kreftressurs
E-post
Telefon 91 71 26 30