Moatunet bofellesskap

Kommunal omsorgsbolig med 6 boenheter (leiligheter) med en personalbase. Bofelleskapet er bygd i 2006, og har heldøgns bemanning.

Adresse

Besøksadresse

Øverveien 5A, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Frøya kommune, postboks 152,

7260 Sistranda

Kartpunkt