Støttekontakt

Tjenesten skal bidra til å gi en aktiv, sosial og meningsfylt fritid for personer som ikke mestrer dette selv.

Tjenesten kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

 

Hvem kan få tildelt tjenesten?

  • Barn, unge, voksne/eldre som er bosatt/har tilhørighet i Frøya kommune med psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger.
  • Innvandrer som er ukjent med det norske samfunn
  • Familier med sammensatte problemer
  • Rusmisbrukere

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda