Støttekontakt

Tjenesten skal bidra til å gi en aktiv, sosial og meningsfylt fritid for personer som ikke mestrer dette selv.

Tjenesten kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

 

Hvem kan få tildelt tjenesten?

  • Barn, unge, voksne/eldre som er bosatt/har tilhørighet i Frøya kommune med psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger.
  • Innvandrer som er ukjent med det norske samfunn
  • Familier med sammensatte problemer
  • Rusmisbrukere

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64

Adresse

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda