Hjelp til bolig

De aller fleste av oss kan finne en bolig som fyller de behovene vi har. Enten du velger å leie, kjøpe eller bygge - på Frøya finnes det mange fine plasser å bo. Kommunens rolle er først og fremst å regulere attraktive områder til boligformål og sørge for nødvendig infrastruktur. I noen tilfeller kan det likevel være at du må henvende deg hos Nav  eller hos omsorgstjenestene for bistand. 

Omsorgstjenestene tildeler omsorgsboliger og tilpassede boliger. Kommunens forvaltningskontor avgjør om du har rett på denne typen bolig. du kan søke gjennom tjenestens generelle søknadsskjema.

 

Virksomheten Servicesenteret forvalter kommunens Startlån. Om du fyller Husbankens kriterier, kan du får hjelp til å kjøpe din egen bolig gjennom denne ordningen. Virksomheten Servicesenteret tildeler også et begrenset antall kommunale boliger til vanskeligstilte. Du kan søke på disse ved å fylle ut dette skjemaet (PDF, 117 kB), og levere det i servicemottaket eller sende det i posten.

 

NAV Om du av sosiale årsaker har et akutt behov for overnattingssted må du henvende deg hos NAV.