Hjelp til bolig

De aller fleste av oss kan finne en bolig som fyller de behovene vi har. Enten du velger å leie, kjøpe eller bygge - på Frøya finnes det mange fine plasser å bo. Kommunens rolle er først og fremst å regulere attraktive områder til boligformål og sørge for nødvendig infrastruktur. I noen tilfeller kan det likevel være at du må henvende deg til Nav  eller omsorgstjenestene for bistand. 

Kommunen har et begrenset antall kommunale boliger til vanskeligstilte som du kan søke om.
Det er viktig at du setter deg inn i kriterier for tildeling av bolig for vanskeligstilte før du sender søknaden.
Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig. (DOCX, 61 kB)

Alle søknader behandles i tverrfaglig tildelingsteam som sammen avgjør om søknaden kommer inn under kriteriene for tildeling. Tildelingsteamet møtes andre torsdag i måneden, og du vil bli kontaktet med svar på din søknad etter møtet. Det er viktig at du legger ved all dokumentasjon du mener er rellevant for behandling av din søknad og at du skriver begrunnelse for at du søker. Om du har problemer med å fylle ut, eller du ønsker hjelp med det kan du ta kontakt med boligforvalter i kommunene. 

Søknadsskjema kommunal bolig.

Omsorgstjenestene tildeler omsorgsboliger og tilpassede boliger. 
Kommunens forvaltningskontor avgjør om du har rett på denne typen bolig. 
Du kan søke gjennom tjenestens generelle søknadsskjema.

Om du av sosiale årsaker har et akutt behov for overnattingssted må du henvende deg til NAV. 

Økonomiavdelingen forvalter kommunens Startlån. 
Om du fyller Husbankens kriterier, kan du får hjelp til å kjøpe din egen bolig gjennom denne ordningen. 
Informasjon om startlån og kriterier finner du her.