Vold i nære relasjoner

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Krisesentertilbudet i kommunen

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Informasjon på andre språk finner du her: https://dinutvei.no/

 

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

 

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

 

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter

 

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her