Utvalg ved Frøya ungdomsskole

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalg) er viktige rådgivende organ for Frøya ungdomsskole. SU har møte 6. mai. 2024. Referat blir tilgjengelig på denne siden. 

Medlemmer SU: 

I SU møter to representanter for kommunen (Virksomhetsleder og politisk representant), to representanter for ansatte,  en representant for elevene (Elevrådsleder) og to representanter fra FAU (Inkludert FAU-leder). 

Medlemmer FAU: 

I FAU møter foreldrerepresentanter for alle klassene. Leder er ikke valgt. Referent og kontaktperson er: 

Artikkelliste