Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen

Etter avtale med Frøya kommune, og iht. plan- og plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen nå ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbedring av veitrekning og utskiftning av bruer i Trøastrømmen og Kvernøystrømmen.

Planforslag
Plandokumentene kan sees på fylkeskommunens hjemmeside: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/horinger/horinger/horing-og-offentlig-ettersyn---detaljreguleringsplan-for-fv.-6466-troastrommen-og-kvernoystrommen/ 

eller ved henvendelse til Frøya kommune.

Merknader
Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 
7713 Steinkjer 

eller til postmottak@trondelagfylke.no 

Frist for å komme med merknader er 28. august 2023. 

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til Frøya kommune for politisk behandling. 

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag Fylkeskommune ved: 

Astrid Hanssen tlf. 93691008, e-astha@trondelagfylke.no
eller
Ane Marte Olimb tlf. 99358311, aneol@trondelagfylke.no