Kunngjøring eiendomsskatt liste 2023

Lista kan lastes ned her (PDF, 364 kB)

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges skatteliste for all eiendomsskattepliktig næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum ut til offentlig ettersyn ved Servicesenteret i Frøya kommune samt på kommunens hjemmesider frem til 31. mars 2023.  Listen er lagt ut i henhold til eiendomsskatteloven § 15 (Lov av 6. Juni 1975, nr. 4, 29 med fl.).

 

Skattesatsene for 2023 utgjør 7 promille av skattetaksten, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 197/22 i møte 15.12 2022

 

Skattesedler

Skattesedlene blir sendt de skattepliktige i egen forsendelse.

 

Betaling

Skatten forfaller i 2 terminer – hhv. 1. april og 1. oktober 2023.

 

Klageadgang

Det er adgang til å påklage utskrivingen av skatten, jfr. eiendomsskatteloven § 19.  Det vises også til egne utsendte skattesedler.

 

Klagen må være sendt Frøya kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 152, 7260 Sistranda, innen 6 uker fra 1. april 2023.

 

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsskatten skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om skatten er påklaget, jfr. eiendomsskatteloven § 25.

 

Eventuelle henvendelser kan skje til Frøya kommune, v/Eiendomsskattekontoret, epost: postmottak@froya.kommune.no eller telefon 72 46 32 00

 

 
Eiendomsskattekontoret