SalMar Oppdrett AS søker om endring av anleggets størrelse

SalMar Oppdrett AS søker om endring av anleggets størrelse.
I tillegg søkes det om en økning i biomasse fra 3120 tonn til 6240 tonn.
Per i dag er det oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på lokaliteten.
 
33737 - Olausskjæret: 63˚47.502´N 008˚ 30.283´E Euref89/WGS84
I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
 
Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda
eller postmottak@froya.kommune.no innen 15.05.2023