Søknad om midlertidig utslippstillatelse Nutrimar AS

Nutrimar AS på Kverva ønsker å øke sin produksjon i biproduktanlagget til 45 000 tonn råstoff av laks

I forbindelse med dette søker de om midlertidig utslippstillatelse.
Nutrimar søker om tillatelse til utslipp fra vann og lukt. Nutrimar tar målinger fra prosessvann som slippes ut i Hjertøysundet, og lukt som slippes ut i skorstein.

Last ned dokumenter (PDF, 4 MB)


I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 02.10.2023 – 23.10.2023 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya
kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen
23.10.2023.

Kristian Kleveland

Rådgiver natur og miljø