Det er nå mulig å søke om sponsormidler fra Mowi

Mowi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnene der de har aktivitet. 

Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette.  Aktiviteter for barn og unge blir særlig prioritert.

 

Les mer og søk her:

Sponsormidler - Norway (mowi.com)