Nå er det ekstra viktig å vaske hendene!

Nå er det mange som er syke enten med luftveisinfeksjoner eller med magesyke, og det er ekstra viktig at vi vasker hendene og holder oss hjemme når vi er syke.  

Magesyke, også kalt omgangssyke, er oftest forårsaket av norovirus. Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mange folk samles eller bor tett.  

Personer i alle aldersgrupper kan bli smittet og syke. Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter 1–3 dager hos ellers friske personer.  

God håndhygiene med såpe og vann kan hindre at du selv blir smittet. Det beskytter også mot at andre blir smittet av viruset. Håndsprit fungerer ikke godt på norovirus. Derfor kan ikke håndsprit erstatte håndvask med såpe og vann. 

Har du vært magesyk? Da kan du som regel vende tilbake til skole eller jobb når du føler deg frisk igjen. Men barn i barnehage, personer som håndterer mat (for eksempel storkjøkken, kantine, restaurant e.l.) og helsepersonell skal ikke møte i barnehage eller på jobb før det har gått 48 timer etter at oppkast og/eller diaré har gitt seg

Det går også både vanlige influensa- og forkjølelsesvirus i tillegg til en bølge av covid-19 nå. Folk oppfordres til å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.  

Alle, enten man er syk eller ikke syk, bør også praktisere god hånd- og hostehygiene.  

Personer som er ekstra utsatt for alvorlig sykdom kan vurdere å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand i perioder med mye smitte.  

Se ellers Smittevernråd for befolkningen

Det er mulig å vaksinere seg mot både influensa og covid-19, og særlig noen grupper mennesker er anbefalt å vaksinere seg. Er du i en av de anbefalte gruppene for vaksinasjon? Har du ikke vaksinert deg? Da kan du ta kontakt med ditt legekontor for mer informasjon.  
 

Med ønske om ei god og smittefri førjulstid,  

Ingrid kommuneoverlege