Spørreundersøkelsen om opplevd diskriminering i Frøya kommune

Er diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn et problem i Frøya kommune? 

Er diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn et problem i Frøya kommune? Hvordan er det å ha innvandrerbakgrunn i Frøya? Dette vil vi veldig gjerne kunne svare på, og derfor kommer det i disse dager en stor spørreundersøkelse til mange med innvandrerbakgrunn.

 

Frøya kommune har deltatt i utformingen av denne spørreundersøkelsen, som gjennomføres av Proba samfunnsanalyse på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er Proba som vil være avsender av undersøkelsen, og de samarbeider i dette prosjektet med forskningsinstituttet NIBR og selskapet Verian. Resultatene fra spørreundersøkelsen er anonyme og vil brukes til å skrive en rapport om opplevd diskriminering i Frøya kommune, som kommunen skal bruke for utarbeide tiltak og en plan mot rasisme og diskriminering.

 

I dette prosjektet deltar fem norske kommuner. Et mål med prosjektet er å gi bedre forståelse av rasisme og diskriminering av innvandrere i norske kommuner, både hvor det skjer og hvordan det skjer.

 

Personvern Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for prosjektet. Verian (tidligere Kantar Public) gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av Proba. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du kan når som helst avbryte undersøkelsen hvis du ønsker det.

 

Vi behandler opplysningene om deg for formål knyttet til vitenskapelig forskning, og fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse. Etter melding fra Proba har Sikt Personverntjenester (tidligere NSD) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: