Visste du at Trøndelag fylkeskommune gir gratis råd til bedrifter i Trøndelag?

Dette gjøres gjennom Karrieresenteret som er et offentlig tilbud. 

Karrieresenteret i Trøndelag tilbyr kostnadsfri karriereveiledning og kurs til voksne over 19 år som har behov for å diskutere karrierevalg og karrieremuligheter.

Brit Flatås i Karrieresenteret sier de prøver å hjelpe flest mulig. Senteret har blant annet et godt samarbeid med Nav. 

- Det at vi i Trøndelag fylkeskommunen og Nav drar i samme retning og samarbeider god er kjempeviktig, sier hun.  

- Vi oppfordrer bedrifter i omstilling, uansett størrelse, til å ta kontakt med oss, sier hun. 

 

Fakta om karrieresenteret i Trøndelag  

  • Karrieresenteret i Trøndelag er et offentlig og gratis tilbud.
  • Dette er et ressurs- og kompetansesenter for alle som jobber med karriereveiledning.
  • Karrieresenteret har kontorer i Namsos, Verdal og Trondheim.
  • Karriereveiledning er et viktig tiltak for å nå mål innenfor utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringspolitikken i Trøndelag.  

 

Les mer hos Trøndelag fylkeskommune