Livsglede og folkehelse

På denne siden kan du finne informasjon om hva Frøya kommune legger i livsglede og folkehelse. 

Husk; bare 10 % av arbeidet for god helse i befolkningen ligger til helsetjenesten – hele 90 % løses utenfor helsetjenesten og av oss selv gjennom gode fellesskap.

 

Livsglede – hva er nå det?

”Lev livet – livet ut”

Alle mennesker i Frøya kommune er viktige ressurser i kommunens mange fellesskap – men også som ressurs i eget liv. Ethvert menneske har rett til å bestemme over sitt eget liv. Med retten til å bestemme selv, følger også ansvar for eget liv, og med ansvar følger viljen og lysten til å leve.

Frøya kommune har en omsorgstrapp som er tuftet på hverdagsmestring. Hverdagsmestring er et tankesett hvor man ser på menneskene selv som de største ressursene i eget liv. Det legges stor vekt på forebygging og rehabilitering, og det fokuseres på mestring uansett funksjonsnivå. Mestring gir muligheter – og kommunen skal være med på å legge til rette slik at beboerne i Frøya kommune skal kunne utnytte sitt mulighetsrom på best mulig måte!

Til det har kommunen flere ressurser å spille på; Helhetlig idrettspark, frivillige lag og organisasjoner, en fantastisk natur med mange muligheter for rekreasjon og aktivitet og ikke minst alle gode fellesskap som skoler, barnehager, næringsliv mm.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet er et fokusområde i Frøya kommune og i Kommuneplanens samfunnsdel kan vi lese om de mål og tiltak Frøya kommune har vedtatt for å implementere folkehelsetenkningen på alle plan.

Kontakt

Ingrid Kristiansen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 91 54 05 96