Frøya idrettsråd

Et frivillig organ for idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettsråd skal finnes i alle kommuner med tre eller flere idrettslag.

Formål:

Frøya Idrettsråd jobber for best mulig forhold for idretten gjennom samarbeid mellom:
- lagene
- lagene og kommunen
- lagene og idrettskretsen

 

Oppgaver:
Frøya idrettsråd skal være:
- et utvalg der lagene kan diskutere felles utfordringer
- bindeledd mellom idrettsrådet og Frøya kommune.
- med å bidra til kartlegging av behov for anlegg
- ansvarlig for å fordele aktivitetsmidler og kulturmidler til idretten

Kontakt

Knut Arne Strømøy
Seniorrådgiver
E-post