Frøya bygdetun

Frøya bygdetun ligger like ved Sistranda kystbarnehage, og er åpent for publikum.

Den gamle vakre Dalastua ligger idyllisk plassert ved sjøkanten, omkranset med sjå og stabbur. Huset er flytta fra Gurvikdal, og er fra første halvdel av 1800-tallet. Dette gjelder også stabburet, mens sjåen er flytta fra Aursøya.

Området på tunet er tilrettelagt tilrettelagt som et naturlig friluftsted.

Besøk og omvisning kan avtales ved henvendelse til kulturavdelingen. 

Kontakt

Mona Elisabeth Skarsvåg
Kulturkonsulent
E-post