Hallaren kvernhus

Kvernhuset i Hallaren er det eneste av sitt slag på Frøya.  Selv om det er i privat eie ønsker familien at alle kan besøke stedet.

Elin og Lars Flaahammer har de siste åra brukt mye tid og kapasitet på å sette i stand det gamle kvernhuset som ligger på familiens eiendom i Hallaren. Nå ønsker familien at alle som vil kan besøke stedet og benytte det både til friluftsformål, rekreasjon og berike sin kunnskap om lokal historie. 

Utenfor bygningen er det lagt til rette for sitteplasser og ildsted.  Her kan hvem som vil ta seg til rette så lenge man viser hensyn til omgivelsene, rydder opp etter seg og slukker ildstedet før man forlater plassen. All ferdsel er på eget ansvar. Parkering ved Hallaren kirke.

Om man ønsker omvisning, samt se restaureringsarbeidet som foregår på innsiden, ta kontakt med Elin Flaahammer på telefon 92210628.

En del av arbeidet som er utført er støttet av Frøya kommunes museumsfond. Kommunen er takknemlig for at familien Flaahammer tar vare på et slikt viktig kulturminne.