Spillemidler

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg skal skje elektronisk. Dette gjelder også søknader om nærmiljøanlegg.
Lokal frist for søknad om spillemidler er 01. oktober.

Hjelp og veiledning til spillemiddelsøknad

Søknad om spillemidler krever en rekke vedlegg. Du finner en oversikt i «Vedlegg for søknad om spillemidler». Scann alle dokumenter tilhørende et av vedleggene som ett dokument og navngi dokumentet vedlegg 1 etc.

På kulturdepartementets hjemmesider finner du en rekke skjema som kan være til hjelp for utfylling av søknaden. Se link lengere nede på siden.
I tillegg finner du i relevante linker og dokumenter hjelpeskjema for Vedlegg 3, Finansieringsplanen og en sjekkliste for søknad om spillemidler.

  

Relevante linker og dokumenter:

Ny søknad
Fornyet/gjentatt søknad
Sjekkliste-søknad-om-spillemidler  (PDF, 20 kB)
Vedlegg-3-Finansieringsplan  (XLS, 37 kB)
 

Kontakt

Knut Arne Strømøy
Seniorrådgiver
E-post