Sørburøy skole

Sørburøy skole - Klikk for stort bilde

Sørburøy skole er en liten skole med fådelt undervisning fra 1. til 10. klasse. Skolen dekker Froan skolekrets, som nå utelukkende har elever fra Sørburøy.

Froan har hurtigbåtsamband med Dyrøya på Frøya, rute 820. Froan utgjør den nordligste delen av øyrekka i Frøya. Der finnes fortsatt flotte naturkvaliteter og et spennende lite lokalsamfunn der alle trengs for å drive videre både tradisjonell og ny aktivitet.

Skolen har over lengre tid bygd seg opp en styrke på arbeid med læringsmiljø og varierte utfordringer i undervisninga. Beliggenheten gjør det naturlig å satse tverrfaglig på kystkultur, og vi har dessuten samarbeid med Frøya kulturskole, Sameskolen i Midt-Norge og skolekorpset på øya, som alle barna spiller i. Det legges vekt på at elever og lærere skal fungere godt sammen på tvers av klassetrinn og ansvarsområder, og praktisk-estetiske fag og et høyt læringstrykk spiller en viktig rolle i skolens kultur. Det står sentralt å ha en levende utvikling av skolens pedagogikk som utnytter de mulighetene det gir å ha små, aldersblanda elevgrupper.

De langsiktige utviklingsområdene skolen står inne i nå er lesing/språkutvikling, regning og vurdering for læring.

Kontakt

Line Brendberg
Virksomhetsleder
E-post
Telefon +47 97 72 05 99

Adresse

7286 Sørburøy

Kartpunkt