Forskrift om godtgjøring til folkevalgte 2023-2027, høringsutkast

Formannskapet i Frøya vedtok 21.08.23 i sak 109/23 å legge ut forskrift om godtgjøring til folkevalgte for valgperioden 2023-2027 ut på høring og offentlig ettersyn i 3 uker i henhold til forvaltningslovens § VII 2.

 

Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 3 uker: 23.08.23- 12.09.23

Høringsuttalelsen sendes på epost til postmottak@froya.kommune.no eller leveres i kommunens servicekontor.

 

Last ned forskrift (DOCX, 24 kB)

 

 

Kommunedirektøren