Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Frøya kommune har i henholdsvis sak 15/24 og 6/24 egengodkjent reguleringsplanene for Hamarvikbukta boligområde (planid: 5014201805) og Fortau og gangsti i Hammarvikringen (planid: 5014201908).

Planene ble egengodkjent 13.02.2024. og 23.01.2024. Hensikten med regulering er å legge til rette for sjønære boliger på Hammarvika

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er kunngjort. Klage sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller postmottak@froya.kommune.no

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanene ihht. Plan- og bygningsloven § 15-3 framsettes skriftlig for Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, innen 3 år fra denne meldingen om vedtak.

 

Plandokumenter (PDF, 61 MB) Hamarvikbukta boligområde
Plandokumenter (PDF, 20 MB) Fortau og gangsti langs Hammarvikringen