Fiske

I Frøya kommune selges det ikke fiskekort. Vi har imidlertid mange fiskevann. All fiske må derfor foregå med grunneiers tillatelse.