Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Eiendomsinformasjon

Eiendomsinformasjon fra grunnboka

Seeiendom.no gir tilgang til ubekreftede grunnboksutskrifter for tinglyste eiendommer. Det er en begrensning på 10 utskrifter pr. innlogging.

Digitalt grunnkart kan bestilles hos Infoland.