Eiendomsinformasjon

Eiendomsinformasjon fra grunnboka

Seeiendom.no gir tilgang til ubekreftede grunnboksutskrifter for tinglyste eiendommer. Det er en begrensning på 10 utskrifter pr. innlogging.

Digitalt grunnkart kan bestilles hos Infoland.