Gebyrer for oppmålingstjenester

Priser for 2022

Prisliste for oppmåling finnes på side 21-22. (PDF, 640 kB)

Priseksempel:

Søknad om fradeling 3.040.

Oppmålingsforretning med etablering av ny grunneiendom vil koste 18.715

I tillegg kommer merking og måling av grensemerker 375 kr pr stk.