Gebyrer for oppmålingstjenester

Priser for 2023

Prisliste for kommunale tjenester

Priseksempel:

Vedtak om fradeling koster 6 080.

Oppmålingsforretning med etablering av ny grunneiendom vil koste 18.666

Merking og måling av grensemerker 389 kr pr stk. 

Tinglysing av eiendom 540 kr

Matrikkelbrev 175 kr