Grensejustering

Grensejustering brukes for mindre endringer av grenser.

Maksimalt 5% av arealet på en eiendom kan justeres. Dette gjelder den minste eiendommen.

Justert areal er maksimalt 500 kvadratmeter.

Det er ikke mulig å grensejustere 5% flere ganger på samme eiendom.

Digitalt skjema for å bestille oppmåling

Hvis du heller vil laste ned skjema og sende i brev til kommunen. Kontakt kommunen hvis du trenger veiledning.

Avtale om grensejustering må fylles ut og følge med. Last ned skjema her. (PDF, 24 kB)

Legg ved kartskisse som viser justeringen. Kartutskrift kan lages i karttjenesten i Frøya kommune, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for grensejustering