Grensejustering

Grensejustering brukes for mindre endringer av grenser.

Maksimalt 5% av arealet kan justeres. Dette gjelder den minste eiendommen.

Det er ikke mulig å grensejustere 5% flere ganger på samme eiendom.

Digital søknad

Eller last ned skjema for å fylle ut og sende i posten/e-post.

Skjema for å rekvirere oppmåling

Dette skjemaet brukes om du ønsker grensejustering.

Legg ved skisse som viser justeringen.

Kartutskrift kan lages i karttjenesten vår, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for grensejustering