Grensejustering

Grensejustering brukes for mindre endringer av grenser.

Maksimalt 5% av arealet kan justeres. Dette gjelder den minste eiendommen.

Det er ikke mulig å grensejustere 5% flere ganger på samme eiendom.

Digital søknad

Eller last ned skjema for å fylle ut og sende i posten/e-post.

Dette skjemaet brukes om du ønsker grensejustering.

Avtale om grensejustering må fylles ut og følge med. Mal for dette finner du her. (PDF, 24 kB)

Legg ved skisse som viser justeringen.

Kartutskrift kan lages i karttjenesten vår, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for grensejustering