Grensejustering

Grensejustering brukes for mindre endringer av grenser.

Maksimalt 5% av arealet på en eiendom kan justeres. Dette gjelder den minste eiendommen.

Justert areal er maksimalt 500 kvadratmeter.

Det er ikke mulig å grensejustere 5% flere ganger på samme eiendom.

Dette skjemaet brukes om du ønsker grensejustering.

Digital søknad

Eller last ned skjema for å skrive ut, fylle det ut, og sende i posten/e-post til kommunen. Kontakt kommunen hvis du trenger veiledning.

Avtale om grensejustering må fylles ut og følge med. Last ned skjema her. (PDF, 24 kB)

Legg ved kartskisse som viser justeringen. Kartutskrift kan lages i karttjenesten vår, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for grensejustering