Grensepåvisning

Hvis en eiendom er allerede merket og målt med moderne metoder, og grensemerkene er fjernet, kan kommunen sette ut nye merker.

Oppmerking av tidligere oppmålte grenser kan bestilles hvis grensemerkene har blitt fjernet, for eksempel i forbindelse med anleggsarbeid. Grensepåvisning faktureres per punkt. Hvis vi må kalle inn berørte naboer, gjennomføres det som klarlegging av eksisterende grenser.

Digitalt skjema for å bestille oppmåling

Hvis du heller vil laste ned skjema og sende i brev til kommunen