Grensepåvisning

Hvis en eiendom er allerede merket og målt med moderne metoder, og grensemerkene er fjernet, kan kommunen sette ut nye merker.

Oppmerking av tidligere oppmålte grenser kan bestilles hvis grensemerkene har blitt fjernet, f.eks i forbindelse med anleggsarbeid. Grensepåvisning faktureres etter medgått tid.