Klarlegging av grenser

Mange eldre eiendommer kan ha usikre grenser, og da anbefales klarlegging.

Digitalt skjema for å bestille oppmåling

Hvis du heller vil laste ned skjema og sende i brev til kommunen 

Husk å legge ved en skisse som viser hva som skal klarlegges.

Hvis du har skylddeling eller skisse som beskriver grensene, vil det være til stor hjelp.

Kartutskrift kan lages i karttjenesten vår, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for klarlegging