Klarlegging av grenser

Mange eldre eiendommer kan ha usikre grenser, og da anbefales klarlegging.

Skjema for å rekvirere oppmåling

Dette skjemaet brukes om du ønsker å klarlegge eksisterende grenser.

Hvis du har skylddeling eller skisse som viser omtrentlig hvor grensene er, vil det være til stor hjelp.

Kartutskrift kan lages i karttjenesten vår, eller andre karttjenester.

Vi sender ut innkalling til alle berørte parter.

Sjekk priser for klarlegging