Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken samfunnsutvikling man ønsker i kommunen. Den ønskede samfunnsutviklingen skal være styrende for hvordan arealressursene skal brukes, og dermed gi føringer for arealdelen.