Virksomheten for Bo-, aktivitet og miljøtjeneste kan sommeren 2021 til avlastning i avlastningsenheten til familier med barn/ungdom med særskilt behov i alderen 0-18 år.

Tros- og livssynssamfunn må bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at tros- og livssynssamfunn er tidlig ute med å søke rolletilgang.