Frøya kulturskole

kulturskolen

  • Kulturskolen tilbyr undervisning til barn og unge innen musikk, visuell kunst, drama og dans. I tillegg arrangeres det kortere kurs for unge voksne fra tid til annen innen ulike fag. Disse blir annonsert med plakater på offentlige steder og på kulturskolens Facebookside.
  • Kommunens UKM-koordinator er ansatt i kulturskolen.
  • Kulturskolen har ansvar for nominering av kandidater til Drømmestipendet; ungdommer mellom 18 og 25 år kan søke her

______________________________________________________________

Alle barn og unge kan søke gjennom hele året på våre tradisjonelle tilbud.

Hovedopptaket foregår i juni, men dukker det opp ledige plasser underveis i skoleåret, tar vi inn elever fra ventelista forløpende. 
Kulturskolen har tilbud til barn i alle klassetrinn fra 1. i grunnskolen opp til og med videregående.

Last ned vår brosjyre her (PDF, 599 kB)

 

(PDF, 599 kB)

 

 

 

Artikkelliste