Priser

Satser Frøya kulturskole 2020-2023:

Priser kulturskole1
Type undervisning Pris
Individuell undervisning 2400,-
Gruppeundervisning 1700,-

         

 

Kulturskole2
Materialavgifter Pris
Instrumentleie   600,-
Materialavgift visuell kunst 500,-
Materialavgift teater og dans  230,-​
Kopieringsavgift øvrige fag   100,-
Noter     k​ostpris

  

Rabattordninger for kulturskolen

  • 30% rabatt på fag nr. 2/søsken nr. 2. (forutsetter at søsken har samme betaler)
  • 50% rabatt for resterende tilbud/søsken.
  • Makspris pr. familie: kr. 6 000,00.
  • Det kan tilbys gratisplasser i kulturskolen etter søknad.