Priser

Satser Frøya kulturskole 2017:

(Justeres av kommunestyret hvert år)

Priser pr. år
Individuell undervisning 2337,-
Gruppeundervisning 972,-

               

Materialavgifter Pris
Instrumentleie   679,-
Materialavgift visuell kunst 565,-
Materialavgift teater og dans  226,-​
Kopieringsavgift øvrige fag   104,-
Noter     k​ostpris

             

  • Det gis søskenmoderasjon og aktivitetsmoderasjon.
  • Regning for høstsemesteret sendes ut i november/desember
  • Regning for vårsemesteret sendes ut i mai/juni