Priser

Satser Frøya kulturskole 2019:

(Justeres av kommunestyret hvert år)

Priser pr. år
Individuell undervisning 2395,-
Gruppeundervisning 996,-

               

Materialavgifter Pris
Instrumentleie   696,-
Materialavgift visuell kunst 579,-
Materialavgift teater og dans  232,-​
Kopieringsavgift øvrige fag   107,-
Noter     k​ostpris

         

Rabattordninger for kulturskolen (forutsetter at søsken har samme betaler)

  • 30% rabatt på fag nr. 2/søsken nr. 2.
  • 50% rabatt for resterende tilbud/søsken.
  • Makspris pr. familie: kr. 4 000,00.