Starte eller videreutvikle en bedrift?

Frøya Næringsforum er talerøret for Frøyas næringsliv inn mot kommunen. Forumet organiserer faste møteplasser mellom næringsliv og kommunen for å ivareta samarbeid og samhandling.

Frøya Næringsforum og Frøya kommune samarbeider på mange områder for å utvikle næringslivet i kommunen. De er også behjelpelig i prosesser med å starte egen bedrift.