Starte eller videreutvikle en bedrift?

Frøya kommune har en samarbeidsavtale med den regionale næringshagen Trøndersk Kystkompetanse AS. De har i hovedsak ansvar for;

  • førstelinjetjeneste i nært samarbeid med Frøya kommune.
  • yte hjelp/ bistand til utforming av søknader.
  • generell beredskap for ordfører, rådmann og i virksomheten kultur og næring i Frøya kommune.

Frøya Næringsforum er talerøret for Frøyas næringsliv inn mot kommunen. Forumet organiserer faste møteplasser mellom næringsliv og kommunen for å ivareta samarbeid og samhandling. Frøya Næringsforum og Frøya kommune samarbeider på mange områder for å utvikle næringslivet i kommunen. De er også behjelpelig i prosesser med å starte egen bedrift.