Starte eller videreutvikle en bedrift?

Frøya kommune har avtale med Blått Kompetansesenter om å tilby bedriftsrådgivningstjeneste. De har dyktige rådgivere som bistår både nye og eksisterende bedrifter og finner relevante støtteordninger til ditt prosjekt og din bedrift. Én slik støtteordning kan være Frøyas kommunale næringsfond.  

Førstelinjetjenesten er tilgjengelig for alle Frøyas bedrifter og for deg som har planer om å realisere et prosjekt/etablere bedrift. 

Ønsker du mer informasjon kontakt Torjus Dahl på telefon: 913 32 116 eller send han en e-post: torjus@bksnorge.no


 
Blått Kompetansesenter kan blant annet hjelpe med:

  • Veiledning i søknadsprosessen til Frøyas kommunale næringsfond
  • Veiledning rundt andre støtteordninger og søknadsprosesser
  • Rådgivning rundt etablering av bedrift
  • Innovasjon og nytenkning
  • Næringsfaglige vurderinger 
  • Sparring rundt bærekraftige løsninger