Kommunalt næringsfond

Næringsfondet er en tilskuddsordning for oppstart og etablerte bedrifter på Frøya. Kommunen ønsker å støtte næringslivet på Frøya, og har et særskilt fokus på distriktsutvikling. Vi har avtale med Blått Kompetansesenter når det gjelder søknad til kommunalt næringsfond, så ta kontakt med dem for hjelp.     

  • Samlet støtte er maksimalt 50% av budsjett 
  • 35% støtte til harde investeringer (som eksempel maskiner og inventar) 
  • 50 % støtte til mye investeringer (som eksempel konsulenttjenester og egeninnsats) 
  • Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 200.000,-
  • Søknadsfrister for 2023 er: 1 mars, 15 mai, 15 august og 15 november.