Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. Satser for kost og kjøp av ekstra dager bestemmes av kommunen og finnes i kommunens gebyrregulativ som revideres og endres hver høst.

Fra 01.01.2023 er satsene for foreldrebetaling i barnehagen:

  • 5 dager i uka (100 % plass):  3 000,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 400,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 800,00

Kjøp av ekstra dager er kr. 263,- per dag.
Kompensasjon som trekkes fra hvis hele eller deler av barnehagen må stenge en hel dag er kr. 263,- 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger

Plass Kostpenger 2022 Kostpenger 2023
100 % 452,- 469,-
80 % 362,- 375,-
60 % 271,- 281,-

 

Nedsatt foreldrebetaling og gratis kjernetid
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at  alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 598 825 kroner, fra 01.08.23 endres denne grensen til kr. 615 590 kroner.

Søknadskjema er elektronisk i foreldreportalen og finnes øverst på denne siden.

Her finner du mer informasjon om ordningene.

Spørsmål kan rettes til din barnehage.