Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 

For 2019 er satsene fastsatt til:

  • 5 dager i uka (100 % plass):  2 990,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 392,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 794,00

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger

 

Plass Kostpenger 2019
100 % 332,-
80 % 266,-
60 % 198,-

 

Nedsatt foreldrebetaling
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 
Ytterligere informasjon: 

Norsk (PDF, 264 kB)
Engelsk (PDF, 231 kB)


Gratis kjernetid
Kunnskapsdepartementet har bestemt at  alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner.