Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. Satser for kost og kjøp av ekstra dager bestemmes av kommunen og finnes i kommunens gebyrregulativ som revideres og endres hver høst.

Fra 01.01.2024 er satsene for foreldrebetaling i barnehagen:

Foreldrebetaling
Plass Sats
5 dager i uka (100 % plass) 3 000
4 dager i uka (80 % plass) 2 400
3 dager i uka (60 % plass) 1 800

 

Kjøp av ekstra dager er kr. 274,- per dag. Kompensasjon som trekkes fra hvis hele eller deler av barnehagen må stenge en hel dag er kr. 274,-

 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger:

kostpenger
Plass Kostpenger 2024
100 % 489,-
80 % 391,-
60 % 293,-

 

 

Nedsatt foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i barnehage Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3a – Søskenmoderasjon. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 100 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

 

Lav inntekt: 

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

 

Gratis kjernetid:

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt under kr. 615 590 kroner.

Søknadskjema er elektronisk i foreldreportalen og finnes øverst på denne siden. 

Her finner du mer informasjon om ordningene.

 

Spørsmål kan rettes til din barnehage