Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 

Fra 01.08.2019 er satsen for foreldrebetaling i barnehagen :

  • 5 dager i uka (100 % plass):  3 040,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 432,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 824,00

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger

Plass Kostpenger 2019
100 % 332,-
80 % 266,-
60 % 198,-

 

Foreldrebetaling for barnehage øker fra 01.01.2020:

  • 5 dager i uka (100 % plass):  3 135,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 508,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 881,00

Kostpenger inkluderer fra 2020 også frokost. 

Plass Kostpenger 2020
100% 432,-
80% 346,-
60% 259,-


Nedsatt foreldrebetaling og gratis kjernetid
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at  alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner.

Her finner du mer informasjon om ordningene.