Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. Satser for kost og kjøp av ekstra dager bestemmes av kommunen og finnes i kommunens gebyrregulativ som revideres og endres hver høst.

Fra 01.01.2021 er satsene for foreldrebetaling i barnehagen:

  • 5 dager i uka (100 % plass):  3 230,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 584,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 938,00

Kjøp av ekstra dager er kr. 248,- per dag i 2021.

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger

Plass Kostpenger 2020 Kostpenger 2021
100 % 432,- 441,-
80 % 346,- 353,-
60 % 259,- 264,-

 

Nedsatt foreldrebetaling og gratis kjernetid
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at  alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 566 100 kroner, fra 01.08.21 endres inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Her finner du mer informasjon om ordningene.

Her finner du kommunens gjeldende gebyrregulativ.

Spørsmål kan rettes til din barnehage, eller Mona Åsen tlf. 974 99 323