Foreldrebetaling i barnehagen

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 

Fra 01.01.2020 er satsen for foreldrebetaling i barnehagen :

  • 5 dager i uka (100 % plass):  3 135,00
  • 4 dager i uka (80 % plass):    2 508,00
  • 3 dager i uka (60 % plass):    1 881,00

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger

Plass Kostpenger 2020
100 % 432,-
80 % 346,-
60 % 259,-

 

Nedsatt foreldrebetaling og gratis kjernetid
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at  alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 566 100 kroner.

Her finner du mer informasjon om ordningene.

Spørsmål kan rettes til din barnehage, eller Mona Åsen tlf. 974 99 323