Barnehager

Alle søknader om barnehageplass i Frøya kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. 

Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Søknaden kan gjelde opptak, overflytting, reduksjon eller utvidelse av plass. Vi minner om at søkere som står på venteliste inneværende barnehageår ikke trenger å søke på nytt.

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket, men vil komme i betraktning så snart hovedopptaket er avsluttet.

Les mer om nye rutiner for søknad om barnehageplass her. (DOCX, 377 kB)

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ​tilbyr 60, 80 og 100% plass.

I tillegg har kommunen et tilbud om barnehage ved Kysthaven Åpen barnehage.

Alle barnehagene på Fast-Frøya har tilbud om opphold i juli måned. 

 

Lenke til barnehageloven