Barnehager

Alle søknader om barnehageplass i Frøya kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. 

Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Søknaden kan gjelde opptak, overflytting, reduksjon eller utvidelse av plass. Vi minner om at søkere som står på venteliste inneværende barnehageår ikke trenger å søke på nytt.

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket, men vil komme i betraktning så snart hovedopptaket er avsluttet.

Les mer om rutiner for søknad om barnehageplass her. (DOCX, 377 kB)

Rett til til plass i barnehage reguleres av reguleres av barnehageloven § 16:
"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Du kan lese mer om retten til barnehageplass her.

Barnehage
Virksomhet Åpningstider
Nabeita oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal) 07.00 - 16.45
Mausund oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal) 07.45 - 16.15
Nesset barnehage (kommunal) 07.00 - 16.45
Nordskag oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal) 07.00 - 16.45
Dyrøy oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal) 07.00 - 16.45
Sistranda kystbarnehage (kommunal)  06.45 - 16.30
Rabben barnehage (kommunal) 06.30 - 16.45

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ​tilbyr 60, 80 og 100% plass.

I tillegg har kommunen et tilbud om barnehage ved Kysthaven Åpen barnehage.

Alle barnehagene på Fast-Frøya har tilbud om opphold i juli måned. 

 

Lenke til barnehageloven