Barnehager

For dere som trenger å søke barnehageplass før nytt system er på plass i januar kan dere gjøre dette ved å fylle ut søknad. 
Levere/ sende det til:

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 Sistranda
 

Søknads skjema finner du her (DOCX, 660 kB)

Virksomhet Åpningstider
Nabeita oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal)

07.00 - 16.45

Mausund oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal)

07.45 - 16.15

Nesset barnehage (kommunal)

07.00 - 16.45

Nordskag oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal)

07.00 - 16.45

Dyrøy oppvekstsenter avd. barnehage (kommunal)

07.00 - 16.45

Sistranda kystbarnehage (privat)

06.30 - 17.00

Rabben barnehage (privat)

06.30 - 16.45

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ​tilbyr 60, 80 og 100% plass.

I tillegg har kommunen et tilbud om barnehage ved Kysthaven Åpen barnehage.

Alle barnehagene på Fast-Frøya har tilbud om opphold i juli måned. 

Søknadsskjemaet kan du få hjelp til å fylle ut ved henvendelse til servicekontoret på rådhuset. 

Eventuelle tilrådinger må sendes servicekontoret ved Frøya kommune og foreligge senest innen søknadsfristens utløp.

Søknaden kan gjelde opptak, overflytting, reduksjon eller utvidelse av plass. Vi minner om at søkere som står på venteliste inneværende barnehageår ikke trenger å søke på nytt.

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket, men vil komme i betraktning så snart hovedopptaket er avsluttet.

 

Lenke til barnehageloven