Logoped

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgvansker (Norsk Logopedlag). I Hitra og Frøya kommune er logopedi for både barn og voksne organisert under PP-Tjenesten.
 
Foresatte kan ta direkte kontakt med logoped for å henvise selv ved å sende inn skjemaet Henvisning for logopedi, eller  henvise i samarbeid med barnehage, skole, lege eller helsestasjon.
Voksne kan selv ta kontakt eller henvises via lege eller andre instanser.
 
Henvisningsskjema finnes på https://www.tidliginnsats.no/logopedi/henvisning-til-logoped/ , utfylt skjema sendes til PP-tjenesten for Frøya og Hitra, Rådhusveien 1, 7240 Hitra.

Kontakt

Linda Strøm Kaald
Logoped
E-post