Planprogram for kommuneplanens arealdel - Tematisk rullering - Arealer til næring er fastsatt

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.

Fastsatt planprogram ligger her:

Planprogram fastsatt 25.11.21 (PDF, 6 MB)
Sammendrag av innkomne innspill til planprogram med mulighetsstudie (PDF, 5 MB)