Fyrverkeri

Nyttårsaften er det tillatt å skyte opp fyrverkeri kl 18.00 – 02.00 uten å søke på forhånd.

Annet fyrverkeri må det søkes politiet. Søknad sendes Frøya Hitra og Frøya lensmannskontor.

Politiet stiller som regel vilkår for tillatelse:

• Starttidspunktet bør seinest være kl. 22:45. Det skal være normal nattero kl. 23:00.

• Arrangøren skal så langt det let seg gjøre kunngjøre oppskytinga i nærmiljøet, media (aviser eller radio), slik at f.eks. dyreeiere kan ta sine forholdsregler.

Du må ta omsyn til dette når du skal bruke fyrverkeri:

• Vær- og vindforhold.

• Generell brannfare.

• Oppskyting skal foregå på en åpen plass, i trygg avstand fra bygninger og biler.

• Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadd og husk verneutstyr.

• Fyrverkeri skal ikke håndteres av barn eller rusa personer.

• Dersom ikke fyrverkeriet går av skal du ikke prøve å tenne det på nytt, men la det stå i minst 30 minutter og så sette det vekk. Blindgjengere skal leveres tilbake til utsalgssted