Brannvern

Det er Trøndelag brann - og redningstjeneste som utfører tjenesten for Frøya kommune

Brannvesenets utrykningsstyrke er lokalisert til brannstasjonen på Sistranda.

Stasjonsmester og kontaktperson for Frøya er Johan Pettersen, distriktsleder beredskap, mobil: 47759821.

Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeide og brann- og redningsarbeid. Overordnet mål er rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

På Trøndelag brann - og redningstjeneste sine sider finner du informasjon om brann

 

Organisering

Frøya har et deltidsmannskap på 34. Disse er fordelt på to depoter i øyrekka , Mausundvær og Sula med 6 mannskaper hver. En lokalstasjon på Nordskag med 6, og Sistranda hovedbrannstasjon med 16 mannskaper.

Vi har overordnet/0.1 vakt (innsatsleder brann) i 4-delt vaktordning.

Mannskapsvakter settes opp ved spesielle helger og høytider, utenom dette er det pr. i dag ikke mannskaper organisert i fast vaktordning.

 

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Frøya kommune, Trøndelag

Se forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester her

Kontakt

Trøndelag brann og redningstjeneste
Ved brann: ring 110
E-post
Telefon 72 54 76 00
Johan Pettersen
Distriktsleder beredskap
E-post
Telefon 47 75 98 21