3D-kartløsning for strandsonen

3D-løsning med bygninger, vegetasjon og temalag for strandsonen. 

Test løsningen her: 3D-visualisering av strandsonen

3D-visualisering gir et helt annet inntrykk og det er lettere å forstå romlige data, når de er presentert på en måte som ligger nærmere virkeligheten.

Verktøyet kan brukes i planlegging og saksbehandling, og som en publikumstjeneste.

Har du tilbakemelding om løsningen?