Informasjonsside om oppgradering av Frøyatunnelen og stengetidspunkter

Fra 1.april 2023 starter arbeidet med å oppgradere Frøyatunnelen. Tunnelen blir da stengt til visse tider. Informasjon om stengestidspunkt og annen informasjon rundt dette har vi samlet på én informasjonsside.

Informasjonsside om oppgradering av Frøyatunnelen og stengetidspunkter

Karttjenester