Salg og levering av digitale kartdata

Kommunen har inngått avtale med Infoland om levering av digitale kartdata.

Her må man betale for leveransen. Man kan også bruke andre eksterne leverandører hvis det ønskes.

Kommunen kan levere digitalt grunnlagskart til prosjekter hvis kommunen er part eller oppdragsgiver i prosjektet.
Kommunen kan i alle tilfeller sende utsnitt av reguleringsplaner og kommuneplan gratis som digitale data. Dette er kommunens egne data. 
Kontakt postmottak@froya.kommune.no.

Gjeldende plandokumenter er tilgjengelig fra kommunens planregister som finnes på www.kommunekart.com.