Feil og mangler i kartet

Grenselinjene i eiendomskartet kan ha dårlig kvalitet.

Mange eiendommer er tinglyst før kommunen fikk moderne kart, og bare beskrevet i skylddelinger, dvs. med tekst. For en del eiendommer som er eldre enn ca. år 1980 mangler vi derfor informasjon om hvor grensene er. Etter 1980 fikk nye eiendommer målebrev, der grensene er koordinatfestet. Kommunen kan hjelpe til med å klarlegge grensene, og dette må bestilles av grunneier.