Gebyrer saksbehandling landbruk

Satsene er hentet fra landbruksseksjonen i Frøya kommunes gebyrregulativ.

Gebyr for landbruk og naturforvaltning 2024

Det er foreløpig ingen gebyr for behandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet