Gebyrer saksbehandling landbruk

Satsene er hentet fra landbruksseksjonen i Frøya kommunes gebyrregulativ.

Behandling av saker etter konsesjonsloven følger statlige satser:

Søknad om konsesjon

 

kr 5.000,-

Søknad om deling av eiendom som behandles etter jordloven

kr 2.000,-

Det er foreløpig ingen gebyr for behandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet