Landbrukskontoret på Frøya

Landbrukskontoret er lokalisert ved avdeling for forvaltning, 2. etg. på Frøya rådhus.

Her kan du få råd og informasjon om bl.a.:

  • Konsesjon og konsesjonsfrihet
  • Jordlovssaker
  • Produksjonstilskudd
  • Regionalt miljøtilskudd for Sør-Trøndelag
  • Innovasjon Norge
  • Midler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
  • Dreneringstilskudd

Åpningstider: mandag og torsdag kl.10.00 - 14.00.

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.

Landbrukskontoret på Facebook

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda